Koncepcja architektoniczna „Domu seniora” w Kaliskach Kosierskich.