O mnie

Agnieszka Landowska

mgr inż. arch. Agnieszka Landowska-Franckiewicz

Studiowałam na Politechnice Gdańskiej, w lipcu 2012 roku ukończyłam studia na kierunku Architektura i Urbanistyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. W tym samym roku otworzyłam Pracownie Projektową ALBI.

Partner

Architekt Maria Landowska